معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت که کشورهای مستبد عربی در ضربه زدن به مساله فلسطین و مشروعیت دادن به رژیم صهیونیستی سهیم هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که در واقع یک نبرد وجود دارد و آن جنگ با اسراییل است. زیرا بر این باوریم که تکفیری ها ابزارهای اسراییلی ها هستند و طرح غربی ها در راستای خدمت به اسراییل است.

وی افزود: کشورهای مستبد عربی به طور مستقیم در ضربه زدن به مساله فلسطین و مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی سهیم می شوند و به دنبال راهی برای عادی سازی روابط با اسراییل هستند؛ از این رو نبرد یکی است و محور آن اسراییل است.

وی خاطرنشان کرد که تداوم مقاومت نه تنها یک ضرورت بلکه واجب است و ما خطاب به آنهایی که مقاومت نمی کنند، می گوییم: مسئولیت عدم مقاومت برای حمایت نسل های ما و حمایت از لبنان و آینده آن بر گردن شماست و حق ندارید بگویید که چرا در میدان مقاومت می مانید؟ ماندن اصل است و فرار از میدان، سوال برانگیز است.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: امروزه جنگ نرم در مجموعه ای از افکار و رویکردها مانند تصمیات کشورهای بزرگ و تلاش آنها برای سلطه جویی بر ما و سلب فرهنگ و آینده نسل های ما تحت نام قطعنامه ها و سلطه جویی بین المللی و یا این گفته که باید فرهنگ زندگی را ارتقا ببخشیم، نمود پیدا می کند.

شیخ قاسم در مراسم گرامیداشت شرکت کنندگان در مسابقه فرهنگی که بسیج فرهنگ سازی در منطقه دو در جنوب لبنان برگزار کرده است، افزود: به باور ما تقسیم بندی زندگی عزتمند و زندگی ذلت بار، وجود ندارد؛ آن چه دشمن از ما می خواهد، نوعی از زندگی است که بر پایه نجنگیدن با اشغالگر و پذیرش آن استوار است و این گونه زندگی، تنها تعریفی که می تواند داشته باشد؛ “زندگی ذلت بار” است.