رژیم صهیونیستی با کارشکنی های خود سعی دارد پلیس کیفری بین المللی (اینترپل) را از موافقت با درخواست طرف فلسطینی مبنی بر عضویت در این سازمان منصرف کند و یا حداقل این مساله را به تعویق بیاندازد.

به گزارش پرس شیعه؛ رژیم صهیونیستی با کارشکنی های خود سعی دارد پلیس کیفری بین المللی (اینترپل) را از موافقت با درخواست طرف فلسطینی مبنی بر عضویت در این سازمان منصرف کند و یا حداقل این مساله را به تعویق بیاندازد.

قرار است این سازمان بین المللی هفته آینده درخواست عضویت طرف فلسطینی را مورد بررسی قرار دهد، اما مراجع سیاسی رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا اینترپل را به مخالفت با این درخواست متقاعد کنند.

این روزنامه اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی با این درخواست طرف فلسطینی مخالف است؛ چرا که فلسطین را به عنوان “کشوری مستقل” جلوه می دهد و علاوه بر این، طرف فلسطینی قصد دارد با استفاده از آن، مقامات جنایتکار صهیونیستی را تحت تعقیب قرار داده و زمینه دستگیری و محاکمه آنها را فراهم آورد.