نخست وزیر اسلواکی روز چهارشنبه گفت با مهاجرت مسلمانان به کشورش مخالف است؛ زیرا آنان ممکن است سنت های اسلواکی را تغییر دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ روبرت فیکو نخست وزیر اسلواکی در گفت وگو با خبرگزاری داخلی تی ای اس آر (TASR) گفت که مایل نیست میزبان ده ها هزار مسلمان باشد.

فیکو پیش از این هم گفته بود دولتش اجازه نخواهد داد جوامع مسلمان نشین در اسلواکی شکل بگیرد. وی معتقد است ادغام پناهندگان در جامعه اسلواکی ناممکن است.

دولت اسلواکی همچنین از منتقدان طرح اتحادیه اروپا برای تقسیم پناهجویان میان کشورهای عضو است.

‘فیکو’ امروز به خبرگزاری تی ای اس آر گفت مسلمانان سنت های اسلواکی را که ‘برای قرن ها پابرجا مانده است’ تغییر خواهند داد.

مهاجرت پناهجویان از کشورهای جنگ زده خاورمیانه و شمال آفریقا به اتحادیه اروپا، به بحرانی برای این اتحادیه تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، مرزهایشان را به روی پناهجویانی بسته اند که قصد عبور از این کشورها برای دسترسی به اروپای غربی دارند.