بزرگ‌ ترین شهرک اسلامی برای مهاجران مسلمان در شهر ملتون جنوبی در غرب ملبورن استرالیا در حال احداث است.

به گزارش پرس شیعه؛ زمین شهرک مسکونی اقرا در ۷۵ قطعه برای خانواده‌ های مسلمان مهاجر خریداری شده و قرار است مسجدی نیز در مرکز آن ساخته شود.

قیصر تراد، مسؤول امور مالی شورای اسلامی استرالیا در ابن باره گفت: ممکن است مسلمانان بخواهند در محیطی عاری از تبعیض و سوء تفاهمات زندگی کنند و ساخت این شهرک بیانگر این موضوع است.

وی افزود: چنین پروژه‌ای امکان توسعه مساجد و مدارس اسلامی را بدون این که اعتراض همسایگان غیر مسلمان را به دنبال داشته باشد، فراهم می‌کند.