وزارت امور خارجه سنگاپور روز پنجشنبه در بیانیه ای به شهروندان این کشور که در حال حاضر در کویت بوده و یا قصد سفر به این کشور عربی حاشیه خلیج فارس را دارند توصیه کرد اقدامات احتیاطی را برای ایمنی شخصی رعایت کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ دولت سنگاپور از شهروندان خود خواست تحولات و اخبار محلی را از نزدیک نظارت کنند و طبق دستور العمل های مقامات امنیتی محلی، از رفتن به مناطقی که تجمعات عمومی و یا شناخته شده برگزار می شود، خودداری کنند.
سنگاپور نمایندگی دیپلماتیک در کویت ندارد و نیازهای کنسولی شهروندانش را در در دوحه قطر برطرف می کند.
وزارت امور خارجه سنگاپور هفته جاری نیز از شهروندان خود خواسته بود هنگام سفر به عربستان سعودی و بحرین هوشیار بوده و اقدامات احتیاطی را در نظر بگیرند.