جنبش قانون اساسی اسلامی در کویت، امروز پنجشنبه ۲۶ می، پایان تحریم انتخابات سراسری را پس از گذشت چندین سال، اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این جنبش که مشی اخوان المسلمین را دنبال می کند، در اعتراض به اصلاح قانون انتخابات، در قالب ائتلاف متشکل از جریانهای متعدد اسلامی و ملی و لیبرال، دو دوره انتخابات سراسری را در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تحریم کرد.

به نوشته “روسیا الیوم”، ائتلاف مزبور در آن زمان اعلام کرده بود که اصلاح قانون انتخابات به دولت فرصت اعمال سلطه بر مجلس امت را فراهم می کند.

جنبش قانون اساسی اسلامی که به اخوان المسلمین نزدیک است، در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تظاهراتی برای انجام اصلاحات قانون اساسی و تشکیل دولت منتخب برگزار کرد.

این جنبش در بیانیه ای در پایگاه الکترونیکی خود تاکید کرد که این تصمیم حاصل درک مسئولیتهای ملی در قبال چالش های گسترده داخلی و منطقه ای در سطح امنیتی و اقتصادی، تمایل به گشودن مسیرهای دیگری برای خروج از بن بست سیاسی و توسعه در کشور و تلاش برای مشارکت سازنده به منظور تصحیح مسیر، است.

در این بیانیه آمده است که جنبش قانون اساسی اسلامی با ارزیابی این مرحله با تمام نکات مثبت و منفی آن، بررسی تمام گزینه های موجود و انجام رایزنی ها، به این نتیجه رسید که در موضع خود مبنی بر تحریم انتخابات بازنگری کرده و به مشارکت در روند انتخابات روی بیاورد.

ناظران بر این باورند که جبهه مخالفان در پارلمان کویت که از حضوری قدرتمند در انتخابات ۲۰۱۲ برخوردار بود، به طور چشمگیری عقب نشینی کرده است که این امر سبب شد تا جریان اسلامی دیگری به نام “ثوابت الامه” نیز به پایان دادن به تحریم انتخابات روی بیاورد.

یادآور می شود که کویت در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ شاهد نوسانات سیاسی بود که در اقدام شیخ صباح احمد الصباح امیر کویت مبنی بر تغییر ترکیب دولت برای چندین بار، نمود پیدا کرد؛ اوضاع سیاسی فقط پس از انتخابات ۲۰۱۳ که جنبش قانون اساسی اسلامی آن را تحریم کرد، به ثبات رسید.