کشور های گروه هفت در نشست خود در توکیو بیانیه ای در اعتراض به اقدامات چین در دریای چین جنوبی هشدار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، کشورهای عضو گروه جی۷ در نشست ایسه شیما ژاپن نسبت به اعلام موضع این کشورها در مقابل اقدامات نظامی چین در دریای چین جنوبی توافق کردند.

مالکیت مجمع الجزایر دریای چین جنوبی و کشتی رانی در این دریا مورد اختلاف چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی آسیا و همچنین ژاپن است.

نشست کشورهای گروه هفت در حالی در مرکز ژاپن در حال برگزاری است که در بیانیه رسمی این کشورها نسبت به اقدامات چین در این دریا هشدار داده شد.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در نشست گروه هفت بحث دریای چین جنوبی و دریای شرق چین را مطرح کرد که با توافق کشورهای دیگر قرار گرفت که موضعی شفاف در این موضوع گرفته شود.

آبه در کنفرانسی مطبوعاتی قبل از نشست کشورهای گروه هفت گفته بود از صلح با چین در دریای چین جنوبی استقبال می کند. وی از دولت چین خواست به قوانین بین المللی عمل کند.

آمریکا نیز در این نشست نگرانی خود ا از اقدامات چین در منطقه اعلام کرد. موضع کشورهای گروه هفت در حالی بیان شده است که سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرده است که موضوع دریای چین جنوبی به کشورهای گروه هفت مربوط نمی شود.

«هوا چونیینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در این بیانیه اعلام کرد در مقابل موضع گیری کشورهای دیگر برای منافع شخصی ایستادگی خواهد کرد.