همه پرسی های اخیر در انگلیس نشان می دهد طرفداران جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بیشتر از مخالفان آن هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، در آستانه برگزاری همه پرسی انگلیس برای جدایی یا ماندن در جمع کشورهای اتحادیه اروپا گروهها و کمپین هایی موافق و مخالف جدایی انگلیس تشکیل شده است.

کمیسیون برگزاری همه پرسی در انگلیس روز پنج شنبه در گزارشی اعلام کرد که گروههای موافق جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا نسبت به مخالفان این اقدام کمک های مالی بیشتری دریافت کرده اند.

بر اساس این گزارش گروههای موافق جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در تاریخ بین ۲۲ آوریل تا ۲۲ ماه می رقمی در حدود ۳/۸ میلیون پوند و گروههای مخالف جدایی تنها ۱/۶ میلیون پوند کمک های مردمی دریافت کرده اند.

به گفته این گزارش اولین نتیجه ای که از این کمک های مردمی دریافت می شود این است که طرفداران جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بیشتر از مخالفان آن هستند.

قرار است ۲۳ ماه ژوئن میلادی همه پرسی سراسری در انگلیس برای تصمیم گیری در جدایی یا ماندن در جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار شود.