منابع وابسته به ستاد مشترک کره جنوبی از تیراندازی هشدار دهنده به دو قایق همسایه شمالی در مرزهای دریایی مورد مناقشه خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه العهد، منابع کره جنوبی از تیراندازی هشدار دهنده به دو قایق کره شمالی و وادار کردن آنها به عقب نشینی خبر دادند.

یک مسئول در ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی اعلام کرد: یک قایق گشتی و یک قایق ماهیگیری کره شمال در مرزهای دریایی مورد مناقشه در ساحل غربی پس از تیراندازی هشدار دهنده سریعا عقب نشینی کردند.

به گفته این مسئول کره جنوبی، این حادثه در ساعت هفت و نیم به وقت محلی و ۲۲:۳۰ به وقت گرینویچ رخ داده است.

این مسئول نظامی کره جنوبی جزییات بیشتری در این باره فاش نکرد.