یک مقام نظامی عراق اعلام کرد، نیروهای پلیس تمام پلها و میدانها و بیشتر خیابانهای بغداد را با موانع بتنی بستند.

به گزارش پرس شیعه؛ این مقام نظامی عراقی روز جمعه به حضور گسترده نیروهای انتظامی و پلیس در سراسر پایتخت عراق اشاره کرد.

نخست وزیر عراق، دیروز (پنجشنبه) از هواداران جریان صدر خواسته بود، برای یاری نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی فلوجه، از تظاهراتِ روز جمعه صرف نظر کنند.

شبکه سومریه نیوز به نقل از این مقام عراقی خاطرنشان کرد، نیروهای امنیتی از سپیده دم امروز پلهای الجمهوریه، السنک، الشهداء، الطابقین، استادیوم الشعب و الربیعی را بستند. آنها همچنین میدان های کهرمانه، الخلانی، الطیران، اندلس و الوثبه را به سمت خیابان الخیام بستند.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از وزارت کشور خواسته بود تا حمایت از شهروندان و دارایی های عمومی و خصوصی در بغداد را برعهده بگیرد زیرا نیروهای نظامی و فرماندهی عملیات بغداد مشغول نبرد در فلوجه هستند.
العبادی هشدار داده بود که برخی از گروه های خاص در نظر دارند روز جمعه اوضاع بغداد را به طرز خطرناکی متشنج کنند.
نیروهای امنیتی عراق از ۱۱ فروردین (۳۰ ماه مارس) در بغداد پس از یورش تظاهرکنندگان خشمگین هوادار صدر به ساختمان مجلس نمایندگان عراق در منطقه الخضراء در بغداد حالت فوق العاده اعلام کردند.