امام جمعه موقت تهران تهمت به نهادهای قانونی نظام را امری مذموم شمرده و تاکید کرد: این اقدام اگر اهمیتش از تهمت به فرد بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های این هفته نمازجمعه تهران با بررسی سبک زندگی اسلامی در جامعه اسلامی به بررسی نقش تهمت و افترا در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: نظام اسلامی شکل گرفته است باید گام بعدی را برداریم. در جامعه اسلامی تهمت و افترا نباید بازار گرمی داشته باشد.

وی ادامه داد: نباید صرف یک ادعا با کسی برخورد کرد و به روز سیاه نشاندش.

آیت الله خاتمی گفت: وقتی یک گزارش خدمت شما می آورند وحی منزل نیست. احتمال بدهید اشتباه کرده باشند و تحت جو و فضا قرار گرفته باشند.

وی همچنین تهمت و افترا نسبت به مقامات کشوری و نهادها را نیز امری اشتباه خواند و گفت: می توانید انتقاد سازنده مطرح کنید اما تهمت و افترا اشتباه است.

خطیب جمعه تهران تهمت به نهادهای قانونی نظام را امری مذموم شمرده و تاکید کرد: این اقدام اگر اهمیتش از تهمت به فرد بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.