مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در راستای توسعه و ارتقای علوم جدید همکاری می کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، فاطمه مهاجرانی در مراسم اختتامیه پنجمین دوره مسابقات دانش آموزی علوم اعصاب شناختی، گفت: برگزاری این رقابت های علمی بیانگر تلاش و فعالیت های گسترده در مسیر پیشرفت برای توسعه علوم و فناوری ها و درنوردیدن مرزهای دانش است.

وی با اشاره به اینکه توجه به علوم جدید و پرورش استعدادهای نخبه، آینده درخشان تری را در مسیر دستیابی به علوم و فناوری های برای کشور رقم می زند، بیان کرد: امروزه دانش علوم شناختی با تلاش ها و فعالیت های انجام شده در سطح کشور، در جایگاه مطلوبی قرار دارد و مسیر توسعه علمی درحال پیشرفت است.

وی این مسابقات را گامی ارزشمند در مسیر پیوستگی میان مدرسه و دانشگاه  دانست و افزود: مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با همکاری ستاد توسعه علوم شناختی و اساتید و محققان مجرب تلاش دارد تا در راه توسعه و ارتقای علوم جدید و حوزه های میان رشته ای گام های اساسی بردارد.

در پنجمین دوره مسابقات علوم اعصاب شناختی بیش از ۹۰۰ دانش آموز در ۳۵  تیم و یکصد دبیر از سراسر کشور شرکت داشتند که دو تیم دانش آموزی از دزفول و یک تیم از زاهدان به عنوان گروه های برتر دانش آموزی از سوی داوران برگزیده و معرفی شدند.