آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود درباره ایران اعلام کرد ذخایر اورانیوم و آب سنگین ایران در محدوده توافق هسته ای است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، آژانس هسته ای سازمان ملل امروز جمعه گراش جدید سه ماهه خود را منتشر کرده و در آن اعلام نمود : ایران در مورد ذخایر اورانیوم و آب سنگین خود از محدوده توافق هسته ایش با شش قدرت جهانی خارج نشده است

در ادامه این گزارش آمده است: در طول مدت گزارش ، ایران بیش از ۱۳۰ تن آب سنگین در اختیار نداشت و دخایر اورانیوم ایران در مجموع از ۳۰۰ کیلوگرم تجاوز نکرده است .