بحرینی ها امروز با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق شدند و بر خواسته های برحق خود در تشکیل حکومت مردم سالار و نهاد سالار در این کشور تاکید کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، بحرینی ها امروز جمعه تظاهراتی در همبستگی و حمایت از شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین برگزار کردند.

در این تظاهرات تصاویر شیخ علی سلمان حمل شد و شعارهایی علیه رژیم بحرین سر داده شد.تظاهرات کنندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و در راس آنها رهبران مخالفان رژیم هستند شدند و بر ضرورت ورود به گفتگوی سیاسی که کشور را از بحران خارج کند تاکید کردند.

تظاهرات کنندگان بر ضرورت ادامه خواسته های سیاسی که کشور را از حالت فردی و قبیله ای به سوی نهاد سالاری و قانون و تشکیل حکومت مردمی سوق دهد تاکید کرد و خواستار پایان اقدامات تبعیض آمیز شدند و شعارهایی علیه اقدامات آل خلیفه ضد علمای دینی سر دادند.

در خطبه های نماز جمعه منطقه الدراز شیخ محمد صنقور گفت: گفتگو تنها راهکار خروج کشور از بحران کنونی است.علمای دینی که هدف قرار گرفته اند در پیشاپیش کسانی قرار دارند که علیه خشونت و افراط و فرقه گرایی مبارزه می کنند و آنها حامی وحدت اسلامی و ملی هستند و بر گفتگو و آشتی ملی اصرار دارند.آنها خواستار رفع تبعیض ها هستند.

وی افزود: چرا علمای دینی مورد حمله واقع می شوند؟آیا به این علت که خواستار اصلاحات و برقراری عدالت اجتماعی هستند؟آیا عدالت و اصلاح از اصول دین اسلام که منبع اصلی قانون کشور است نیست؟ گفتگو جدی و تلاش برای حل و فصل امور و توافق و رفع عوامل بحران زا و توجه به دغدغه های مردم و خواسته های آنها بهترین راه و کوتاهترین و کم هزینه ترین و سودمندترین برای حال حاضر و آینده است.