وزیر دفاع تونس از بررسی امکان خدمت سربازی زنان این کشور با توجه به اینکه با قانون اساسی منافاتی ندارد خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، فرحات الحرشانی وزیر دفاع تونس گفت: موضوع مشارکت زنان در خدمت نظامی در دولت تونس در حال بررسی است.

وی افزود: تونس به همه افراد در مقابله با چالش های پیش رو نیاز دارد.قانون اساسی تونس در فصل هفتم می گوید که خدمت ملی بر همه افراد واجب است و باید در راستای جامه عمل پوشاندن این خواسته تلاش شود.

الحرشانی تاکید کرد: زمان بررسی فرا رسیده است و موضوع در چارچوب جامعه مدنی برای ایجاد راه حل های توافقی معقول و همسو با واقعیت های تونس و در چارچوب قانونی مطرح خواهد شد.

وی گفت: موضوع آسان نخواهد بود زیرا زیر ساخت ها برای پذیرش این واقعیت مهیا نیست.