نزدیک به ۳۰۰ فلسطینی ساکن نوار غزه برای اقامه نماز در مسجد مبارک الاقصی راهی بیت المقدس شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ نزدیک به ۳۰۰ فلسطینی بالای ۵۰ سال ساکن باریکه غزه از نخستین ساعات بامداد امروز جمعه از گذرگاه بیت حانون عبور کرده و روانه بیت المقدس شدند تا نماز جمعه را در مسجد الاقصی اقامه کنند.

این افراد با هماهنگی کمیته امور مدنی و آژانس امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطین آنروا از این منطقه خارج شدند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی فقط روز جمعه گذرگاه ایرز را جهت عبور نمازگزاران فلسطینی باز می کند و بقیه روزها آن را می بندد.