سازمان امداد رسانی ورلد ویژن اقدام استرالیا در نگهداری پناهجویان در کمپ بدون تعیین سقف زمانی را نوعی شکنجه برشمرد.

به گزارش پرس شیعه؛ تیم کاستیلو مدیر اجرایی این سازمان گفت بازداشت پناهجویان در جزیره ناورو و گینه نو بدون تعیین سقف زمانی شکنجه محسوب می شود و خودسوزی پناهجویان در اردوگاههای خارج استرالیا نشان می دهد که آنها از سیاست دولت استرالیا در قبال پناهجویانی که از طریق دریا آمده اند، ناامید هستند.
دولت استرالیا از اواخر سال ۲۰۱۳ قایق های پناهجویان را ضبط و آنان را به کشورهایی که از آن آمده اند باز می گرداند از این رو کسانی که راه دریا را برای رسیدن به این کشور برمی گزینند موفق به دریافت پناهندگی نمی شوند.
استرالیا اوایل شروع این طرح صدها تن از پناهجویان را بازداشت و به اردوگاههای اجباری در دو جزیره ناورو و گینه نو فرستاد.
بر اساس قوانین استرالیا این دسته از افراد حق درخواست پناهندگی در استرالیا را ندارند.
این سیاست سخت گیرانه باعث نگرانی سازمان های مدافع حقوق پناهندگان از جمله ورلد ویژن شده و آن را نقض حقوق پناهجویان می دانند.
این سازمان در بیش از ۹۶ کشور فعال است.