فرمانده عملیات آزادسازی فلوجه در استان الانبار عراق گفت که با وجود مشارکت و همراهی موثر نیرو های داوطلب مردمی برای آزاد سازی فلوجه، فقط نیروهای پلیس و عشایر وارد شهر فلوجه خواهند شد.

به گزارش پرس شیعه؛ سرلشکر عبدالوهاب الساعدی روز جمعه خاطرنشان کرد که گروه تروریستی داعش در برابر حمله نیروهای عراقی فقط می تواند به اتومبیلهای بمبگذاری شده و عناصر انتحاری و تک تیراندازهایی که در مناطق اطراف شرق و شمال شهر مستقر کرده است، بسنده کند.
الساعدی به شبکه السومریه نیوز گفت: نیروهایی از گردان ویژه تابع پلیس الانبار و نیروهای عشایر و بسیج مردمی هم در کنار نیروهای امنیتی در عملیات ورود به شهر فلوجه شرکت خواهند کرد.
الساعدی افزود: تا کنون خانواده های فلوجه نتوانسته اند از این شهر خارج شوند و عناصر داعش اجازه خروج از شهر را به آنها نمی دهد.
وی خاطرنشان کرد که واکنش داعش در مقابل پیشروی نیروهای عراقی صرفا به خودروهای بمبگذاری شده و عناصر انتحاری و تک تیراندازهایی که در مناطق اطراف شمال و شرق فلوجه مستقر کرده اند، منحصر می شود.
عملیات نیروهای مشترک عراقی برای پنجمین روز پیاپی جهت آزادسازی فلوجه از اشغال “داعش” ادامه دارد.

نیروهای عراقی شهر الکرمه در شرق فلوجه را به طور کامل به تصرف خود درآورده اند.

“هادی العامری” دبیرکل سازمان بدر و از فرماندهان بسیج مردمی عراق چهارشنبه گذشته اعلام کرد که این نیروها وارد شهر فلوجه نخواهند شد و فقط در صورتیکه نیروهای امنیتی از پاکسازی شهر ناتوان شوند، وارد عمل می شوند.