نیروهای عراقی، در شمال شرقی فلوجه، پرچم داعش را از خانه ها و ساختمان ها پایین کشیدند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای عراقی با پشتیبانی بسیج مردمی، با عناصر داعش درگیر شدند و شهر الگرمه را که در ۱۶ کیلومتری شرق فلوجه واقع شده است، آزاد کردند.
به نوشتۀ وبگاه “شبکۀ السومریه”، نیروهای عراقی، به محض ورود به شهر الگرمه، پرچم های سیاه داعش را از تمام ساختمان ها و مغازه ها پایین کشیده و پاره کردند و پرچم عراق را در این شهر به اهتزاز درآوردند.
گروه تروریستی داعش، در مدت اشغال شهر الگرمه، همۀ مردم را مجبور کرده بود که بر فراز خانه ها و مغازه هایشان پرچم این گروه تروریستی را قرار دهند.
پایین کشیدنِ پرچم سیاه این گروه تروریستی از خانه ها و مغازه های شهرهای الگرمه، نخستین پیروزیِ بزرگِ ارتش عراق در عملیات آزادسازی فلوجه از داعش به شمار می رود.

عملیات آزادسازی فلوجه، بامداد دوشنبه به دستور حیدر العبادی نخست وزیر عراق آغاز شد.