ریاست جمهوری سوریه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی جدیدی که توسط پایتخت های بین المللی نوشته شده باشد، به این کشور عرضه نشده است.

به گزارش پرس شیعه؛ در این بیانیه آمده است که «برای رفع هر گونه موارد ابهام آمیز، اعلام می کنیم که هیچگونه پیش نویس قانون اساسی به جمهوری عربی سوریه ارائه نشده و اخبار منتشره در رسانه ها در این زمینه نادرست می باشد».

این بیانیه، به نقل از بی بی سی عربی، می افزاید: «هیچ قانون اساسی جدید که از خارج ارائه شود، پذیرفتنی نیست. قانون اساسی سوریه باید سوری باشد، سوری ها آن را بررسی کنند، درباره آن به توافق برسند و سپس به همه پرسی گذاشته شود».
برخی رسانه ها اخیرا مدعی شده بودند که مسکو قانون اساسی جدیدی برای سوریه تهیه کرده که درباره آن با واشنگتن مذاکره خواهد نمود و پس از آن، این قانون به دمشق ارائه خواهد شد.
این رسانه ها ادعا کرده بودند که بر اساس بندهایی از پیش نویس پیشنهادی روسیه، نام کشور از “جمهوری عربی سوریه” به “جمهوری سوریه” تغییر خواهد یافت، شرط مسلمان بودن رییس جمهور حذف می شود، کردها استقلال بیشتری خواهند یافت و زبان آنان به عنوان یکی از زبان های رسمی به رسمیت شناخته خواهد شد.