در اقدامی بی سابقه، رئیس جمهور مصر تصمیم گرفته است امتیازات تازه ای درباره تملک اراضی مصر به سعودی ها واگذار کند.

به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس تصمیم جدید السیسی، با شهروندان سعودی در زمینه تملک اراضی صحرایی مصر مانند شهروندان مصری رفتار خواهد شد.
پایگاه اینترنتی “راشا تودی”، به نقل از روزنامه رسمی مصر، نوشت: «سیسی مقرر کرده است که با “حمود بن محمد بن ناصر الصالح”، شهروند سعودی، در این زمینه بر اساس ماده ۱۲ قانون مصری شماره ۱۴۳مصوب سال ۱۹۸۱ درباره تملک اراضی صحرایی رفتار شود».
این گزارش به جزئیات فعالیت حمود و اینکه چه مقدار زمین را با چه هدفی خریداری کرده، اشاره نکرده است.
السیسی مدتی قبل در ازای امتیازهای گسترده مالی از سوی آل سعود، دو جزیره “تیران” و “صنافیر” را به عربستان سعودی، واگذار و حتی شماری از هموطنانش را که مخالف این اقدام بودند، بازداشت کرد.