سازمان ملل متحد از افزایش ۷۵ هزار نفری سوری های تحت محاصره در مناطق درگیر در این کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، استفان اوبریان مسئول عملیات انسانی سازمان ملل متحد اعلام کرد که شمار غیر نظامیان سوری که در سوریه و در مناطق درگیر محاصره شده اند به میزان ۷۵ هزار نفر افزایش یافته است و این رقم به ۵۹۲ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.

وی با بیان این مطلب افزود: شمار شهروندان سوری تحت محاصره پیش از یان بالغ بر ۵۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر بود اما این رقم از ماه مارس ۲۰۱۶ و به خاطر محاصره شهروندان سوری در منطقه «الواعر» در حمص افزایش یافته است.

گفتنی است گروه های تروریستی در سوریه اجازه ارسال کمک های انسانی به مناطق تحت تصرف خود را نمی دهند و یا این کمک ها را مصادره می کنند.