وزیر کشور آلمان موج حملات علیه پناهجویان را رو به افزایش قلمداد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاگس اشپپیگل، توماس دومزیر  وزیر کشور آلمان همچنین اظهار داشت: میزان حملات به پناهجویان و مراکز پذیرش آنها در سال ۲۰۱۵ میلادی پنج برابر شده و از ۱۹۹ مورد به هزار و ۳۱ مورد افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: در ماه های نخست سال ۲۰۱۶ میلادی نیز اوضاع وخیم تر شده است.

وزیر کشور آلمان همچنین گفت: از ماه ژانویه ۴۴۹ مورد حمله به مراکز استقرار پناهجویان به ثبت رسیده و ۶۵۴ مورد حمله نیز امسال گزارش شده که ۱۰۷ مورد آن خشونت آمیز بوده است.

آلمان مدتی است به مقصد اصلی پناهجویان تبدیل شد همچنان که به تنهایی در سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار آواره وارد این کشور شدند.