پاکستان برای افزایش توان دفاعی و مقابله احتمالی با هند بودجه دفاعی و نظامی خود را به مبلغ ۹۲۰ میلیارد روپیه افزایش می دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه پاکستان ، دولت اسلام آباد با نظر به افزایش توان دفاعی این کشور و نیز تهدیدات احتمالی از سوی هند؛ بودجه دفاعی و نظامی خود را به مبلغ ۹۲۰ میلیارد روپیه افزایش می دهد.

وزارت خزانه داری پاکستان در گزارشی اعلام کرد که در سال گذشته بودجه دفاعی پاکستان مبلغ ۷۸۸ میلیارد و ۴۱۰ میلیون روپیه بود. دولت اسلام آباد با توجه به نیازمندیهای نظامی این کشور با افزودن ۱۳۲ میلیارد روپیه بودجه دفاعی این کشور را به ۹۲۰ میلیارد روپیه می رساند.

کارشناسان بر این بارورند که کشور هند باید برای خرید تسلیحات نظامی و برقراری امنیت در مرزهای افغانستان ۱۱۰ میلیارد روپیه به بودجه دفاعی نظامی خود اضافه کند.