شیخ الازهر در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد کسی که به اسم دین آدم می کشد از دین خارج است.

به گزارش پرس شیعه؛ احمد الطیب شیخ الازهر در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ اعلام کرد: کسی که سلاح به دست می گیرد و به نام دین آدم می کشد از دین خارج است.

وی اظهارات مجری این شبکه تلویزیونی مبنی بر اینکه وجود گروه های تروریستی و کسانی که به اسم دین آدم می کشند به خاطر این است که مشکل در اسلام است گفت: اگر می گویی مشکل در دین اسلام است به آنچه بر سر ملت های خاورمیانه و دیگر ساکنان مناطق مختلف در جریان جنگ های صلیبی آمد نیز اشاره کنید که به نام ادیان دیگر انسان ها را می کشتند.

احمد الطیب در ادامه گفت: هر یک از گروه های افراطی مسلح که به روی مردم سلاح می کشند و آنها را به نام هر دینی می کشند از دین خارج هستند.

وی خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی در بروز چنین گروه های افراطی دخیل است که ظلم و مسائل اقتصادی از جمله این موارد است اما هیچکدام از این عوامل توجیه کننده اقدامات گروه های افراطی نیست.