استاندار دیالی در شرق عراق از تک تیر اندازهای داعش جان سالم به در برد.

به گزارش پرس شیعه؛ عدی الخدران از فرماندهان بسیج مردمی عراق اظهار داشت، مثنی التمیمی استاندار دیالی روز جمعه به اطراف فلوجه رفته بود که در دام تک تیراندازان داعش افتاد، ولی از مرگ حتمی جان سالم به در برد.
الخدران به شبکه سومریه نیوز گفت: تک تیراندازان داعش به سوی کاروان التمیمی نزدیک منطقه السجر در شمال شهر فلوجه تیراندازی کردند که هیچ کسی در این حمله آسیب ندید و فقط خسارتهایی به خودروهای کاروان وارد شد.
الخدران که التمیمی را در فلوجه همراهی می کرد ، افزود : التمیمی برای حمایت و پشتیبانی از نیروهای بسیج مردمی به جمع آنان در اطراف فلوجه رفته بود، نیروهایی که همچنان دوشادوش ارتش برای آزادسازی فلوجه از تروریست های داعشی می جنگند.

عملیات آزادسازی فلوجه از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده است.