روزنامه تایمز گزارشی دو صفحه ای را از فضای رعب و وحشت ایجاد شده توسط گروه تروریستی داعش در میان مردم لیبی منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ انتونی لوید دراین گزارش به تشریح وضعیت نوجوانی ۱۹ ساله به نام  امجد محمد بن ساسی می پردازد که در دادگاه وابسته به داعش حاضر شده و قاضی از او درخواست  توبه از کفر کرده است.

خانواده امجد در سه جلسه محاکمه فرزندشان حاضر شده و به نوشته تهیه کننده این گزارش، امجد جوانی دارای کرامت انسانی و خشمگین از اوضاع است که حاضر به پذیرش ” توبه” نشده است.

براساس این گزارش، امجد در روز چهارم با دستهای بسته مقابل جلاد حاضر می شود، و دادگاه “اتهام کفر” را برای وی درمقابل حضار می خواند و سپس ازمتهم سوال می شود که آیا حرفی برای زدن دارد و وی درپاسخ می گوید که ” نام من مدت بیشتری از نام تو بر سر زبان ها خواهد ماند” جلاد هم در پاسخ او گفت ” خواهیم دید” و سپس دو گلوله به سرش شلیک کرد.

“صلاح بن ساسی” عموی امجد گفت که برادرزاده اش در ماه دسامبر گذشته توسط داعش کشته شد اما جسدش هنوز به خانواده تحویل داده نشده است، چون داعش گفته که وی کافر بوده و نباید به شیوه اسلامی دفن شود.

تهیه کننده این گزارش گفته است که این اتفاق در شهر سرت لیبی افتاد، شهری که صحنه های کشتار و به دار آویختن و اعدام در اماکن عمومی برای مردم عادی شده است.

درماه های گذشته هزاران نفر از اهالی شهر سرت، این شهر را ترک کرده و سرت به شهر اشباح تبدیل شده است.

براساس گزارش های سازمان ملل و سازمان اطلاعات لیبی، حدود ۶۵۰۰ فرد مسلح در شهر سرت لیبی وجود دارد که ۷۰ درصد از آن ها غیرلیبیایی بوده و عرب بوده و بقیه لیبیایی هستند.

گروه تروریستی داعش قوانینی مشابه با قوانین خود در رقه سوریه و موصل عراق در شهر سرت لیبی به اجرا گذاشته است که از جمله آن می توان به حرام بودن موسیقی و منع مصرف دخانیات و فروش لوازم زینتی زنانه و نیز واجب بودن روبند برای زنان اشاره کرد.

اعدام ها هر هفته درمیدان الزعفران یا در میدان اصلی شهر سرت انجام می شود، و اجساد کسانی که اعدام می شوند، به بیابان ها برده می شود و یا از پل ها آویزان می شود.