کاربران سعودی در تویتر، عکسی را از وضعیت بسیار بد خدمات یکی از بیمارستانهای این کشور منتشر کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ در این عکس که در صفحه نحو الحریه (به سوی آزادی) منتشر شده، همراهان یک بیمار به دلیل خراب بودن کولر بیمارستان، مجبور شده‌اند با خود کولر بیاورند.
کاربران سعودی با تمسخر سند چشم انداز ۲۰۳۰ این کشور که از سوی “محمد بن سلمان” فرزند پادشاه و جانشین ولیعهد اعلام شده، بالای این عکس نوشته‌اند: در کدام یک از کشورهای دنیا بیمار باید به دلیل خراب بودن سیستم تهویۀ بیمارستان، کولر خود را از خانه به همراه بیاورد!!!
کاربران سعودی در این صفحه همچنین در مطلب دیگری تأکید کردند: دولت مدعی است که سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی بر اصلاح امور این کشور استوار است، درحالیکه شمار بسیاری از فعالان در زندان هستند.
در یکی دیگر از مطالب صفحه “نحو الحریه” آمده است: آنان مدعی هستند که درهایشان به روی شهروندان باز است، درحالیکه واقعیت این است که فقط در زندانها باز است و بقیه درها بسته است.

در بیمارستانهای سعودی کولر همراه داشته باشید