گاردین اذعان کرد که یکی از خبرنگاران این روزنامه انگلیسی طی مدت ۷ سال مصاحبه ها و مقالات ساختگی و غیر واقعی منتشر می‌کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ گاردین تأکید کردند تحقیقات درباره جوزف میتون هنگامی آغاز شد که برخی از شخصیت‌های مطالب منتشر شده به قلم وی شکایت کردند که هیچ گفتگویی را با وی انجام نداده‌اند.
تحقیقات دربارۀ میتون ۶ ماه طول کشید.
“لی گریداینیگ” رئیس دفتر گاردین در آمریکا گفت که جوزف میتون در سال ۲۰۰۹ کار خود در گاردین را آغاز کرد، و ابتدا خبرنگار آزاد بود.
میتون طی هفت سال کار ۶۴ مقاله نوشت. پس از تحقیقات کارشناسان ، ۱۳ مقالۀ این روزنامه نگار به خاطر موثق نبودن بطور کامل از سایت گاردین حذف و بقیه این مقالات ویراستاری و تصحیح شدند.