فاش شدن برخی از مدارک محرمانه داعش نشان می دهد که این گروه تروریستی یک تبعه سوری – سعودی را موظف به جذب هزاران تروریست خارجی و انتقال آنها به سوریه کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ این فرد که تابعیت عربستانی دریافت کرده است طراد محمد الجربا  نام دارد.

به گفته یکی از افراد نزدیکش ؛ طراد در یکی از زندان های عربستان به مدت ۴ سال شتسشوی مغزی شد، و پس از خروج از زندان به داعش در سوریه پیوست.
روزنامه الوطن چاپ سوریه نیز نوشت: طراد پیش از اینکه در عربستان زندانی شود ، تابعیت عربستانی گرفته بود و روابط خویشاوندی با حارث الضاری دبیر کل سابق گروه موسوم به علمای مسلمانان عراق داشت .
الضاری سال ۲۰۱۵ در اردن به علت بیماری درگذشت .
روزنامه انگلیسی تلگراف نیز درباره وی تأکید کرد: طراد ۳۶ ساله از نام مستعار ” ابومحمد الشمالی ” استفاده می کند و در ۲ سال گذشته بیش از ۶ هزار تبعه خارجی را برای جنگیدن وارد سوریه کرده است که این رقم معادل یک سوم کسانی است که بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ به داعش در سوریه پیوستند.
تلگراف افزود: بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ حدود ۱۸ هزار تبعه خارجی برای جنگیدن وارد سوریه شدند و برای ورود به این کشور برگه هایی که زیر آن نام طراد الجربا نوشته شده بود ، به واسطه های انتقال آنها به سوریه ارائه می کردند.
این روزنامه انگلیسی اعلام کرد : برگه هایی که زیر آن نام اصلی یا مستعار طراد الجربا نوشته شده بود، در یکی از روزنامه های متعلق به مخالفان سوری مقیم کشورهای خارجی منتشر شده است.