تحقیقات و بررسی های وزارت کشور آلمان در ایالت های مختلف از تلاش مقامات برای خلع سلاح قشر ثروتمند این کشور حکایت دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از زود دویچه سایتونگ،  شماری از رسانه های آلمانی گزارش دادند که تعداد زیادی از شهروندان مرفه این کشور دارای سلاح های پرتابی (تفنگ و کمان) هستند.

وزارت کشور آلمان پس از برگزاری نشست های مختلف در این زمینه اعلام کرد که باید شرایطی برای خلع سلاح تمام شهروندان آلمانی ایجاد شود. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۶۰۰ تن از شهروندان مرفه آلمانی برای برخورداری از سلاح مجوزهای لازم را در اختیار دارند.

این در حالی است که مقامات دولتی آلمان خواهان خلع سلاح تمام افراد بدون هیچ استثنایی بوده و تاکید کرده اند شهروندان دارای مجوز سلاح نیز باید در زمره خلع سلاح شدگان قرار گیرند.

به نوشته این منبع خبری قانون صریحی برای برخورداری قشر مرفه آلمان از سلاح وجود ندارد. مقامات آلمانی حفظ امنیت را مهمترین دلیل اتخاذ چنین تصمیمی اعلام کرده اند.