عربستان برای جبران کمبود خطیبان جمعه ، پاداش جداگانه برای هر خطیب تعیین کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ وزارت اوقاف و تبلیغات عربستان برای جبران کمبود خطیبان جمعه ، ۵۰۰ ریال سعودی (بیش از ۱۳۰ دلار) به عنوان پاداش ایراد هر خطبه نماز جمعه علاوه بر حقوق ثابت خطیب تعیین کرده است.
روزنامه عکاظ چاپ عربستان به نقل از محمد الامین الخطری رئیس دفتر وزارت اوقاف و تبلیغات در شهر مدینه منوره گزارش داد: شرط وزارت اوقاف و تبلیغات برای جذب خطیب جمعه این بود که داوطلبان باید پیش نماز یکی از مساجد باشند ولی چون بسیاری از داوطلبان تاکنون پیش نماز هیچ مسجدی نبودند ، وزارت اوقاف و تبلیغات از شرط خود انصراف داد و توانست خطبای جدیدی جذب کند.
جذب خطیبان جمعه جدید باز هم نتوانست کمبود خطیب جمعه را در عربستان جبران کند و وزارت اوقاف و تبلیغات سرانجام از افرادی که خطیبان ذخیره نامیده می شدند و قبلاً عذر آنها را خواسته بود، بار دیگر استفاده کرد.