مدیرکل ارتباطات و اموربین‌الملل پارک فناوری پردیس به استفاده از ظرفیت های مساجد برای معرفی دستاوردهای فناورانه ایرانی تاکید کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از پارک فناوری پردیس، مدیران مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران در بازدید از پارک فناوری پردیس با دستاوردهای فناورانه کشور آشنا شدند.

 این بازدید با محوریت تعریف همکاری‌های مشترک انجام شد

 امین‌رضا خالقیان مدیرکل ارتباطات و اموربین‌الملل پارک فناوری پردیس به ظرفیت مساجد برای معرفی دستاوردهای فناوری به عموم مردم اشاره و تاکید کرد: پارک فناوری پردیس در این خصوص می‌تواند نقش آفرینی کند.

وی در این دیدار ضمن تشریح اقدامات پارک و شرکت‌های عضو آن در عرصه ملی، آمادگی این مجموعه را برای همکاری با مرکز رسیدگی به امورمساجد اعلام کرد.

بیشتر بخوانید.....
تولید ربات برای جستجوی مستقیم حیات در سیارات دیگر