اگر به حقوق مردم در کشور به درستی رسیدگی نشود؛ باعث دلسردی به نظام و انقلاب می شود؛ باید کاری کرد تا جامعه دچار اختلاف طبقاتی نشود.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار شورای نظام پرستاری کشور که در دفتر معظم له در قم برگزار شد اختلاف طبقاتی را یک آسیب و ضد عدالت برشمردند و گفتند: در هر رشته ای اگر بتوانیم نیاز آن را ابتدا بررسی کنیم؛ قهرا به موفقیت بیشتری خواهیم رسید.

معظم له با بیان اینکه اگر در اجتماع عدالت نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شود بیان داشتند: باید با برنامه ریزی و نظم حرکت کرد اگر برنامه ها، کارشناسی شده نباشد نتیجه درستی هم نخواهد داد.

ایشان افزودند: نباید گروهی که در جامعه قدرت دارند همه امور را دست بگیرند و هر کاری می خواهند انجام دهند.

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: پرستاران از جمله قشرهای زحمت کش در کشورند؛ باید به حقوق همه افراد و قشر ها رسیدگی شود.

معظم له بیان داشتند: رسیدگی به حقوق عاطفی و مسائل دیگر باعث دلگرمی و انگیزه بیشتر برای خدمت به مردم می شود.

ایشان افزودند: اگر به حقوق مردم در کشور به درستی رسیدگی نشود؛ باعث دلسردی به نظام و انقلاب می شود؛ باید کاری کرد تا جامعه دچار اختلاف طبقاتی نشود.