دانشگاه مذاهب اسلامی کارگاه «کاربرد معناشناسی در حوزه علوم انسانی» را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، معاونت پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی کارگاه آموزشی «کاربرد معناشناسی در حوزه علوم انسانی» را با حضور دکتر احمد پاکتچی برگزار می کند.

این کارگاه در واحد مرکزی دانشگاه مذاهب اسلامی واقع در خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان روانمهر پلاک۳ برگزار می شود. به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه علمی و رسمی ارائه خواهد شد. هزینه ثبت نام در این کارگاه ۶۰۰۰۰۰ریال و مدت آن ۶ ساعت است.

این دوره آموزشی پنجشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۸ الی ۱۶ در محل دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود.