تظاهرات کنندگان راستگرای انگلیسی از دولت انگلیس خواستند با جدایی از اتحادیه اروپا مانع ورود مهاجران خارجی به این کشور شوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، در آستانه برگزاری همه پرسی در انگلیس برای تصمیم گیری در جدایی یا ماندن در اتحادیه اروپا طرفداران احزب راست گرا در این کشور تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان احزاب افراطی و راستگرای انگلیس با برگزاری تظاهراتی روز شنبه پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها از دولت خواسته شده بود از ورود مهاجران خارجی به انگلیس جلوگیری کند.

بعد از بحران مهاجرت در قاره اروپا و سرازیر شدن مهاجران سوری به سوی کشورهای اروپایی انگلیس و چند کشور دیگر قوانین مهاجرپذیر اتحادیه اروپا را به چالش کشیده اند.

دولت انگلیس بارها گفته است به خاطر قوانین اتحادیه اروپا از جمله رفت و آمد آزاد مهاجران برای جدایی از این اتحادیه همه پرسی برگزار خواهد کرد.

همه پرسی سراسری در انگلیس برای جدایی یا ماندن در جمع کشورهای اتحادیه اروپا ۲۳ ژوئن برگزار خواهد شد.