قرار گرفتن تابلویی کهنه از صدام دیکتاتور معدوم عراق در کنار سطل آشغالی در یکی از مناطق تل آویو، سوژه برخی افراد و رسانه های رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش پرس شیعه؛ اهالی آن منطقه تأکید کرده اند که نمی دانند آن تابلوی کهنه از کجا آمده، و برخی نیز گفتند که شاید کسی آن تابلو را در خانه داشته و آن را دور انداخته باشد.
روسیا الیوم به نقل از یعدیعوت احرونوت تأکید کرد که، برخی از رهگذران نیز با آن تابلو سلفی انداختند.