سازمان مبارزه با تروریسم عراق خود را برای مشارکت در عملیات آزاد سازی شهر فلوجه آماده کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، صباح النعمان سخنگوی سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم آماده حمله به شهر فلوجه برای آزادسازی آن هستند.
النعمان گفت: شهر فلوجه تحت محاصره کامل است و طالب شغاتی رئیس سازمان مبارزه با تروریسم تأمین امنیت ساکنین این شهر را در صدر اولویت های خود قرار داده است.
النعمان ا فزود : نیروهای ارتش و بسیج مردمی به اهداف مهم خود از عملیات آزادسازی شهر فلوجه دست یافته اند، و نیروهای مبارزه با تروریسم روز شنبه به سوی این شهر حرکت کردند و آماده مشارکت در پاکسازی آن هستند.
سخنگوی مبارزه با تروریسم، آزادسازی فلوجه را نزدیک دانست و افزود: فلوجه به زودی آزاد خواهد شد.
نیروهای مبارزه با تروریسم روز شنبه در اطراف شهر فلوجه مستقر شدند.