وزیر امورخارجه بحرین که این روزها به خاطر آغاز عملیات آزاد سازی فلوجه به شدت ناراحت است، در تویتر خود به نیروهای بسیج مردمی و سرلشکر قاسم سلیمانی توهین کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از منامه پست، خالد بن احمد آل خلیفه در صفحه تویتر خود نوشت: “خداوند به مردم عراق کمک کند، آنان بین آتش تروریسم داعش و گرمای شدید قاسم سلیمانی و نیروی بسیج طایفه‌ای لعنت شده او قرار گرفته‌اند.”
“حنان فتلاوی” نماینده مجلس عراق در پاسخ به این اظهارات توهین آمیز وزیرخارجه بحرین در تویتر خود نوشت: “ای خالد، لعنت شده کسی است که از داعش پشتیبانی و از آن دفاع می‌کند، نه کسی که با آن می‌جنگد.