روزنامه انگلیسی ساندی تایمز قذافی را مسؤول سقوط هواپیمای شرکت هوایی لیبی دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه ساندی تایمز، چاپ لندن با انتشار گزارشی به قلم دبش غادر نوشت: یک زن انگلیسی که سالها وقت صرف تحقیق درباره علل کشته شدن همسر دانشمند خود در سانحه سقوط هواپیمای لیبیایی (در سال ۱۳۸۹) کرده است، سرانجام اثبات کرد که این هواپیما به دستور “معمر قذافی”، سقوط کرد.
این روزنامه انگلیسی می نویسد نظام سابق لیبی ادعا کرده بود که هواپیمای یادشده با ۱۵۷ سرنشین به دلیل برخورد با یک فروند هواپیمای جنگی میگ سقوط کرد.
به نوشته این روزنامه، یکی از فرضیه هایی که درباره انگیزه قذافی از سقوط این هواپیما مطرح شده است این است که وی قصد داشت آمریکا را متهم به سقوط این هواپیما کند تا به این ترتیب پاسخ اتهامات امریکا که قبلا لیبی را متهم به سرنگونی هواپیمای این کشور بر فراز لاکربی کرده بود، بدهد.
گفتنی است دانشمند انگلیسی که در جریان سقوط هواپیمای لیبیایی کشته شد، “ویکتور بارازک” نام داشت. وی دانشمند “شیمی تجزیه” بود که در بخش نفت لیبی کار می کرد.
بیوه دکتر بارازاک که “فیلیستی” نام دارد و معلم هنر است، سالها وقت صرف تحقیقات خود در این زمینه کرده است وی حتی به طرابلس رفت.
وزارت امور خارجه انگلیس شواهد و مدارک وی را در خصوص متهم شناختن قذافی تأیید کرده و گفته است که این زن حق دارد خونبهای شوهرش را دریافت کند.
“فیلیستی” گفت که یکی از وکلای دولت وفاق ملی لیبی پیشنهاد کرده است مبلغ ۶۸۳ هزار پوند به خانواده هر یک از قربانیان سقوط هواپیمای یادشده پرداخت شود.