انبار های در نظر گرفته شده برای اقامت پناهجویان در یونان به هیچ وجه برای زندگی مناسب نیست و حتی شرایط نگهدای حیوانات را نیز ندارد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه انگلیسی آبزرور که وضعیت پناهجویان سوری و عراقی را در اروپا را پیگیری می کند، با انتشار گزارشی از انتقال ۳ هزار پناهنده به یونان و اسکان آنان در انبارهای متروکه خبر داد.

“مارک اونسید” در گزارش خود نوشت: برخی از انبارهای محل اسکان پناهندگان؛ بسیار نامناسب و بدون سرویس های بهداشتی است که حتی برای حیوانات نیز مناسب نمی باشد.

گفتنی است پس از این که پلیس اردوگاه موقتی در ایدومینی نزدیک منطقه مرزی یونان با مقدونیه را بست، پناهندگان به این انبارها منتقل شدند.

ناپدید شدن ۴هزار پناهنده در اروپا

با بسته شدن اردوگاه ایدومینی، بزرگترین اردوگاه موقت اروپا، ۴ هزار مرد و زن و کودک ناپدید شدند.

گفتنی است تعداد نامشخصی افراد زیر سن قانونی جزو افراد ناپدید شده بودند که هم اکنون درخیابانهای شهرهای یونان مانند سالونیک به سرمی برند یا در جنگل های منطقه نزدیک به مرزهای مقدونیه زندگی می کنند.

با بسته شدن مرزها، پناهندگان همچنان در صدد ورود به اروپا از طریق دریا هستند.

غرق شدن دوقایق پناهجویان

هفته گذشته دو قایق در کمتر از ۲۴ ساعت در نزدیکی سواحل لیبی غرق شد.

گزارشها حاکی است یکی از انبارهای اختصاص یافته برای آوارگان، انباری صنعتی در منطقه سیندوس نزدیک سالونیک و مکانی کثیف و آلوده است که چادرهایی بر روی آسفالت های کثیف آن نصب شده است.

“فوب رمزی” یکی از داوطلبان کمک به پناهجویان گفت: دراین اردوگاهها آب وغذا نیست ومترجمی نیز وجود ندارد و اردوگاه بدون ارزیابی از محیط انتخاب شده و برنامه ای برای تخلیه افراد در صورت وقوع حادثه پیش بینی نشده است این اردوگاهها ناامن بوده و حتی برای حیوانات نیز نامناسب است.

“الکساندار ساوث” یکی دیگر ازداوطلبان کمک به پناهجویان که از اردوگاهی دیگر در کارگاه قدیمی چرم دراطراف سالونیک دیدار داشته، اوضاع را بسیار وحشتناک توصیف کرد و گفت: آنجا تپه هایی از شیشه شکسته وجود دارد و پنجره های انبارها نیزهمگی شکسته شده است.