طرح یک سئوال امتحانی در دانشکده آموزش مصر با موضوع حاکمیت عربستان بر جزایر تیران و صنافیر در شبکه های اجتماعی جنجال آفرید.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت روسیا الیوم، کاربران شبکه های اجتماعی، تصویری از برگه امتحان جغرافیای جهان عرب از دانشکده آموزش در دانشگاه اسکندریه مصر را منتشر کردند که در آن، طراح سئوال جزیره های “تیران و صنافیر” را جزایر عربستانی ذکر کرده بود.
در این سئوال آمده است: “پل ملک سلمان، که از جزیره های عربستانی صنافیر و تیران می گذرد، نقطه عطف مهم اقتصادی و استراتژیک برای مصر و عربستان است.”
کاربران تویتر از اقدام طراح سئوال که این دو جزیره را عربستانی توصیف کرده است آنهم در حالی که مجلس نمایندگان مصر هنوز توافقنامه ترسیم مرز بین مصر و عربستان را تصویب نکرده است، انتقاد کردند.
کاربران شبکه های اجتماعی خواستار انجام تحقیقات و پیگری در این اتفاق شدند و از وزیر آموزش عالی خواستند با این مسأله قاطعانه برخورد کند.
در این بین، هیثم الحریری، از نمایندگان پارلمان مصر، از وزیر آموزش عالی به دلیل طرح چنین سئوالی در امتحانات ترم سوم رشته تاریخ دانشکده آموزش دانشگاه اسکندریه انتقاد کرد.
حریری در صفحه فیسبوک خود نوشت: جناب آقای وزیر آموزش عالی؛ محض اطلاع شما عرض می کنیم که طبق ماده ۱۵ از قانون اساسی مصر، دو جزیره تیران و صنافیر، تا زمان برگزاری همه پرسی مردمی، متعلق به مصر هستند.