ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه روز شنبه با صدور بیانیه ای در این زمینه اعلام کرد: آنچه که اداره اوقاف جعفری نامیده می شود، آلت دست آل خلیفه است و در میان شیعیان هیچ جایگاهی ندارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از منامه پست، پس از صدور حکم زندان برای شیخ محمد المنسی از روحانیون شیعه بحرین و حمایت تمام علما و گروه ها و احزاب شیعی بحرین از این روحانی انقلابی، روشن شد که بازداشت و زندانی شدن شیخ محمد المنسی بنا به شکایت اداره اوقاف شیعیان بحرین صورت گرفته است.

ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه روز شنبه با صدور بیانیه ای در این زمینه اعلام کرد: آنچه که اداره اوقاف جعفری نامیده می شود، آلت دست آل خلیفه است و در میان شیعیان هیچ جایگاهی ندارد.

در این بیانیه آمده: این اداره با تحریک نظام آل خلیفه همواره در پی توطئه چینی علیه اراده ملت و دخالت در امور دینی و تعیین ائمه جماعت برای مسجد و اجرای دستورات ظالمانه نظام برای قیمومیت بر امور دینی کشور است که البته این نظارت و قیمومیت نظام بر امور دینی کشور بارها با قاطعیت توسط علما مردود اعلام شده است.

ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه در ادامه شکایت اوقاف شیعیان علیه شیخ المنسی را یک خیانت و نیرنگ دانست.