عضو مجلس اسلامی علمای شیعه بحرین با انتقاد از عملکرد اداره اوقاف جعفری این کشور، تأکید کرد که علما و ائمه مساجد شیعه هیچ وابستگی به این اداره ندارند.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام شیخ محمد المنسی، مسؤول پیگیری پرونده مساجد تخریب شده بحرین که چند روز پیش به یکسال حبس محکوم شد، در پیامی که از زندان منتشر کرد اداره اوقاف جعفری را مسؤول شرعی و قانونی و اخلاقی حبس وی دانست و اظهار داشت که این اداره مشروعیت تعیین ائمه جماعت و عزل و محاسبه آنان را ندارد.

وی درباره اقدام اداره اوقاف جعفری در عزل وی از امامت جماعت تصریح کرد: بنده کارمند یا وابسته به اوقاف جعفری نیستم و هیچ ارتباطی با این سازمان ندارم. این سازمان از لحاظ شرعی نیز صلاحیت تعیین و عزل ائمه جماعت را ندارد.

حجت الاسلام المنسی تصریح کرد: اغلب ائمه مساجد شیعه هیچ رابطه و وابستگی با اداره اوقاف جعفری ندارند. مساله بنده نیز یک انتقام شخصی بودده و پیام تهدیدی آمیزی برای سایر علما و ائمه جماعت به شمار می آید.