رهبر شیعیان بحرین با صدور پیامی به بیان ویژگی های دبیر کل جمعیت الوفاق این کشور پرداخت و حمایت قاطع خود را از شیخ علی سلمان اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم رهبر شیعیان بحرین در پیامی حمایت قاطع خود را از حجت الاسلام شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق اسلامی که به ۴ سال حبس محکوم شده و نزدیک به ۳ ماه از آن گذشته است، اعلام کرد.

در این پیام با عنوان «ویژگی های این مرد» آمده است: وی نابینا و ناشنوا و لال نبود و در اوج شنوایی و بینایی است، هیچ دشمنی و کینه و حسادتی نسبت به بقیه ندارد، مردم را بسیار دوست می دارد، از صراحت لهجه بدون توهین برخوردار است، نیکی و خیر را برای همگان می خواهد، از تروریسم بیزاری می جوید و با قدرت در برابر آن می ایستد.

آیت الله عیسی قاسم افزود: شیخ علی سلمان از ذلت و استبکار و تکبر بیزار است، ایمان فراوانی دارد، از تعصب افراطی و مخالفت با پیروان سایر ادیان و مذاهب و نگاه بدبینانه و حقارت آمیز به عقاید مخالف خود دوری می کند. به حقوق برادران دینی و انسانی و شهروندی پایبند است، اصلاحات مبتنی بر عدالت همگانی را خواستار شده و اعتقاد دارد ظالم نمی تواند باقی بماند.

وی با اشاره به روحیه نقادی و نقدپذیری دبیرکل جمعیت الوفاق تصریح کرد: در راه اصلاحات به شیوه های مسالمت آمیز تأکید می ورزد، به هوای نفسانی بی تمایل است، با قدرت در برابر تهدیدات ایستاده و با توجه به اینکه به وطن خود افتخار می کند در راستای ثبات و خاموش شدن فتنه در بحرین تلاش دارد.

رهبر شیعیان بحرین ادامه داد: وی از کسانی است که کشور به وجودش افتخار می کند. توهین به چنین فردی اهانت به شرافت و ظلمی بزرگ و نابخشودنی به شمار می آید. همانگونه که آزار و اذیت وی به مثابه آزار و اذیت همه شهروندان است و مردم نیز این مساله را به اثبات رسانده اند.

در بخش پایانی این پیام تأکید شده است: گرچه نامی از این مرد نبردم اما همه مردم اعم از طرفداران و مخالفان، وی را به خوبی می شناسند؛ او شیخ علی سلمان است که هیچ کس نسبت به انصاف وی شک و تردید ندارد.

گفتنی است شیخ علی سلمان که اکنون در زندان است با اتهامات واهی به چهار سال حبس محکوم شده است. دادستانی بحرین اتهامات جدیدی نیز علیه وی مطرح کرد که “دعوت به تظاهرات غیرقانونی” و “تحریک به عدم عمل به قوانین” از جمله این اتهامات ساختگی است. قرار است به زودی حکم شیخ سلمان در پرونده‌های جدید صادر شود.