یک رسانه چاپ سرزمین های اشغالی از اعزام مخفیانه کارشناسان صهیونیستی و آمریکایی به اوکراین برای آشنایی بیشتر با سامانه موشکی اس ۳۰۰ و یافتن نقاط ضعف آن خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، اقدام روسیه در انتقال سامانه اس ۳۰۰ به سوریه گویا بیش از آنچه تصور می شد موجب هراس رژیم صهیونیستی شده چون رسانه های این رژیم از اعزام مخفیانه کارشناسان نظامی به اوکراین برای شناسایی این سامانه و راههای ممکن برای از کار انداختن آن خبر داده اند.

روزنامه هاآرتص در این رابطه می نویسد: تیم های کارشناسی از آمریکا و اسرائیل به طور مخفیانه به اوکراین اعزام شده اند تا ضمن آشنایی بیشتر با سامانه اس ۳۰۰، راه های مقابله با آن را نیز شناسایی کنند.

این رسانه توضیح بیشتری در این رابطه نداده است.

روسیه در ماه گذشته و پس از آنکه جنگنده های رژیم صهیونیستی با شیطنت موجب هدف قرار گرفتن هواپیمای روسی از سوی پدافند ارتش سوریه شدند، اقدام به ارسال سامانه موشکی اس ۳۰۰ به سوریه کرد که همین امر موجب ناراحتی رژیم اسرائیل شد.