با گذشت چهار ماه از پایان نمایشگاه قرآن برخی غرفه داران و برگزیدگان طرح های برتر از عدم وصول کامل پرداختی معاونت قرآن وعترت گلایه کردند.

به گزارش پرس شیعه، نمایشگاه بین المللی قرآن در بیست و ششمین دوره خود در ماه مبارک رمضان از ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۷ الی ۱۷ خرداد ماه برگزار شد.

بر همین اساس،طبق برخی اطلاعات به دست آمده با گذشت چهار ماه از برگزاری این نمایشگاه، اعتبارات وعده داده شده به برخی مدیران و طرح های برتر هنوز به طور کامل پرداخت نشده است.

با توجه به اینکه بودجه نمایشگاه بین المللی قرآن در اختیار معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است سوالی مبنی براینکه اعتبارات معوقه نمایشگاه قرآن چه زمانی پرداخت می شود، مطرح می شود.

برخی از غرفه داران و برگزیدگان طرح های برتر با اعلام اینکه نخواسته اند نامشان فاش شود از عدم پرداخت و وصول کامل اعتباری نمایشگاه گلایه کردند.

این امر در حالی است که در سال های گذشته پرداختی ها پس از پایان نمایشگاه انجام می شد.

پرس شیعه آماده انعکاس نظرات مسئولان نمایشگاه بین المللی قرآن در معاونت قرآن وعترت در این زمینه خواهد بود.