مذاکره کننده اتحادیه اروپا درباره برگزیت معتقد است که این اتحادیه در راستای تحقق برگزیت برپایه حصول توافق دوجانبه با لندن تعامل خواهد داشت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «میشل بارنیه» مذاکره کننده ارشد کمیسیون اروپا در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با اشاره به نشست امروز رهبران کشورهای عضو در بروکسل اظهار داشت: کمیسیون اروپا آماده است تا بواسطه تعامل با لندن مسیر تحقق برگزیت را هموارتر کند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: اتحادیه اروپا در خصوص حضور بیشتر انگلیس در اتحادیه گمرکی و بازارهای تجاری موافق بوده و آن را بعنوان کمکی در راستای اجرایی شدن به موقع برگزیت با کسب توافق دوجانبه قلمداد می کند.

مذاکره کننده ارشد کمیسیون اروپا در امور برگزیت همچنین خاطر نشان کرد: در جریان روند اجرایی شدن برگزیت باید مرز بندی های این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا مشخص شود.

گفتنی است رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل بار دیگر درباره موضوع برگزیت بحث و تبادل نظر خواهند کرد.