خطیب مسجد قبا در مدینه با صدور فتوایی عجیب، موسیقی را مجاز ولی خوانندگی را حرام اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ صالح المغامسی، خطیب مسجد قبا در مدینه با حضور در شبکه ام‌بی‌سی درباره مسائل مختلف از جمله موسیقی صحبت کرد.

وی خوانندگی را مضر و حرام دانست ولی گفت موسیقی حلال است.

المغامسی ادعا کرد: حرمت آواز و خوانندگی در قرآن ذکر شده است اما در مورد موسیقی بی‌کلام در قرآن سخنی به میان نیامده است.

وی گفت: امروزه در آواز و خوانندگی اغلب زن و مرد در کنار هم اجرا می‌کنند، که این مسئله حرام است.