مسجد شاه جهان در منطقه تهتهه در ایالت سند پاکستان باوجود میراث گرانبهای تاریخی این کشور به دلیل دلیل بی‌ توجهی در حال فرسایش است.

به گزارش پرس شیعه؛ بزرگان در پاکستان می‌گویند که در سال ۱۶۴۴ میلادی، حاکم وقت مغول در منطقه تهتهه به وزیر خود دستور داد تا افراد مذهبی را برای ساخت مسجدی با نام شاه جهان گرد آورد.

در ساخت این مسجد چندین هزار نفر حضور داشتند. «مراد علی شاه» یکی از وزرای ایالتی سند در این خصوص گفت: در حالی که مسجد شاه جهان موقعیت تاریخی ویژه‌ای در پاکستان دارد اما به دلیل عدم توجه داره باستان شناسی، این میراث تاریخی دچار فرسایش شده است.

وی با اشاره به ساخت مسجد شاه جهان در دوران حکومت مغول گفت: افراد مومنی به دستور پادشاه وقت مغول در ساخت این مسجد نقش داشته‌اند.

به گفته مورخان، ساخت مسجد شاه جهان با حضور هزاران کارگر در سال ۱۶۴۷ میلادی به پایان رسید.

مساجد شاه جهان در تهتهه و «پادشاهی» در لاهور نشانه‌ای از بهترین هنر معماری دوران مغول هستند.

با این حال، مسجد شاه جهان باوجود میراث گرانبهای تاریخی پاکستان به دیل بی‌توجهی با فرسایش و نابودی روبرو است